Afrique

Sør for Sahara

RFLD, er en afrikansk organisasjon sør for Sahara som har ekspertise på å jobbe med statlige aktører, media og sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi griper inn gjennom påvirkning, utvikling av politikk, opplæring, integrering av kjønn og fremme av samfunnsrom, kvinners rettigheter, seksuelle rettigheter og reproduktiv helse, klimarettferdighet, kvinners økonomiske rettigheter.

artikler

VÅRE PROSJEKTER

Network of Women Leaders for Development (RWLD) er en regional ideell organisasjon hvis visjon er å bygge effektivt samarbeid i partnerskap for utvikling gjennom involvering av statlige og ikke-statlige aktører for å fremme og beskytte rettighetene til unge mennesker og kvinner og sikre deres deltakelse i beslutningssfærer.

PÅVIRKNING

KLIKK HER

Samarbeid med Den afrikanske union
RFLD og Den afrikanske union

Klimarettferdighet

World Water Forum

Klimarettferdighet

World Water Forum

Maputo-protokollen

Kvinners rettigheter

Maputo-protokollen

Kvinners rettigheter

Samarbeid med RFLD

Innvirkning på historien

Hovedoppgaven til RFLD er knyttet til spesifikke tilnærminger som er: inkluderende utvikling gjennom anvendelse av tilnærminger basert på menneskerettigheter og mediefrihet, integrering av kjønn og likestilling og sosial inkludering – Strategiske og virkningsfulle handlinger for å styrke institusjoner og styrke kvinners rettigheter organisasjoner ved å integrere kjønn og fremme menneskerettigheter og SRHR; Kompetanse på politikkutvikling på området rettigheter til unge mennesker, kvinner og jenter. 

Under disse programmene gjennomfører RFLD ulike aktiviteter, inkludert opplæring og forskning i samarbeid med andre interessenter om ulike problemstillinger ved å bruke den riktige inkluderingstilnærmingen

VIDEO BIBLIOTEK

VÅRE FINANSIELLE PARTNERE

Doner for å støtte arbeidet vårt. Skriv til oss på admin@rflgd.org

PUBLIKASJONER OG RESSURSER - KLIKK IKONET FOR Å LAST NED

BESØK VÅRE SIDER

PÅVIRKNING - HANDLING - BÆREKRAFT