Afrique

söder om Sahara

RFLD, är en afrikansk organisation söder om Sahara som har expertis i att arbeta med statliga aktörer, media och civilsamhällets organisationer. Vi ingriper genom opinionsbildning, policyutveckling, utbildning, integrering av jämställdhet och främjande av medborgerligt rum, kvinnors rättigheter, sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa, klimaträttvisa, kvinnors ekonomiska rättigheter.

Artiklar

VÅRA PROJEKT

Network of Women Leaders for Development (RWLD) är en regional ideell organisation vars vision är att bygga ett effektivt samarbete i partnerskap för utveckling genom involvering av statliga och icke-statliga aktörer för att främja och skydda ungdomars och kvinnors rättigheter och säkerställa deras deltagande i beslutsfattande områden.

INVERKAN

KLICKA HÄR

Samarbete med Afrikanska unionen
RFLD och Afrikanska unionen

Klimaträttvisa

World Water Forum

Klimaträttvisa

World Water Forum

Maputoprotokollet

Kvinnors rättigheter

Maputoprotokollet

Kvinnors rättigheter

Samarbeta med RFLD

Historiens inverkan

RFLD:s huvuduppdrag är kopplat till specifika tillvägagångssätt som är: inkluderande utveckling genom tillämpning av tillvägagångssätt baserade på mänskliga rättigheter och mediafrihet, jämställdhetsintegrering och jämställdhet och social integration – Strategiska och effektfulla åtgärder för att stärka institutioner och stärka kvinnors rättigheter organisationer genom att integrera jämställdhet och främja mänskliga rättigheter och SRHR; Expertis inom policyutveckling inom området unga människors, kvinnors och flickors rättigheter. 

Under dessa program bedriver RFLD olika aktiviteter inklusive utbildning och forskning i samarbete med andra intressenter i olika frågor med hjälp av rätt inkluderingsmetod

VIDEOBIBLIOTEK

VÅRA FINANSIELLA PARTNERS

Donera för att stödja vårt arbete. Skriv till oss på admin@rflgd.org

PUBLIKATIONER OCH RESURSER - KLICKA IKONET FÖR ATT LADDA NED

BESÖK VÅRA SIDOR

PÅVERKAN - HANDLING - HÅLLBARHET